Unit a la història de l'home

La Terracota és un material natural produït mitjançant l'extrusió de ceràmica obtenint peces que, per la seva forma, s'adeqüen a les necessitats tècniques d'un revestiment de façanes.

Aquest material destaca per la naturalitat dels colors bàsics, podent-se aconseguir colors d'alt brillantor en gammes esmaltades.

L'extrusió permet desenvolupar formes singulars per a projectes especials. Com en qualsevol material ceràmic, la resistència i durabilitat estan garantits per al seu ús a l'exterior.

Foto detall:

Un equip d'enginyers per ajudar-te a desenvolupar el teu projecte.

Ajudem a l'arquitecte en totes les gestions i especificacions necessàries per convertir el teu projecte d'envoltant en una realitat.