Cada idea, un projecte, una realitat

Els diferents materials de revestiment i sistemes de fixació exposats representen un ampli portfoli de solucions per a les façanes de molts edificis. Un ventall d'alternatives que permetin fer realitat molts projectes d'envolupants arquitectòniques.

Com a complement als materials i als sistemes, per al correcte desenvolupament d'un projecte, cal comptar amb l'acompanyament d'un bon servei tècnic i comercial que doni suport i atengui les necessitats dels clients, arquitectes, constructores, instal·ladors...

El servei d'enginyeria, en tota la seva extensió, és el tercer pilar sobre el qual se sustenta Revestiments Tècnics i que equilibra les, de vegades complexes, relacions entre revestiments i fixacions.

Revestiments Tècnics compta amb un equip tècnic especialitzat, que posseeix un coneixement profund de materials, solucions, normatives i compta amb una dilatada experiència en projectes de diverses tipologies. Els serveis d'enginyeria que ofereix Revestiments Tècnics als seus clients eleven la qualitat de les solucions i marquen la principal diferència de la proposta de valor de Revestiments Tècnics al mercat.

Enginyeria

Càlculs

01

Escàner de mesurament 3D i elaboració de plans

02

Assessorament en selecció de materials i sistemes constructius

03

Assessorament en especificacions de qualitat i normativa.

04

Estudis energètics i eficiència.

05

Planificació de costos i terminis.

06

Un equip d'enginyers per ajudar-te a desenvolupar el teu projecte.

Ajudem a l'arquitecte en totes les gestions i especificacions necessàries per convertir el teu projecte d'envoltant en una realitat.